Tüberküloz Hastalığı Belirtileri

Tüberkülozhastalığı hakkında bilinmesi gerekenler, tedavileri ve erken teşhiş nasıl yapılır.

Tüberküloz nasıl bir hastalıktır?

Yaşamın ilk yılında solunum sistemini tutan diğer bir hastalık da veremdir (Tüberküloz). Veremde bulaş kaynağı anne-baba ya da aile yakınlarından biridir. Hayatın erken evrelerinde vereme yakalanmış bebekte hastalık, erişkinlerin aksine mevzii olarak kalmaz, tüm akciğere darı taneleri gibi saçılma, serpilme gösterir. Bu halde hastalık sadece akciğerlerde değil, kan yolu ile beyin zarlarına da ulaşır, (Menenjit Tüberküloza) neden olur.
Bu nedenle, doğumdan hemen sonra yaşamın ilk haftasında (3. günde) ilk yapılacak aşı verem aşısıdır (BCG). Veremden korunma ancak BCG aşısını geciktirmeden yaptırmakla mümkündür. Birçok hastalıkta olduğu gibi korunma kolay, ucuz ve zahmetsizdir. Sağıtma zor, pahalı, külfetli ve her zaman kesin, yüzdürücü sonuç olmak garantisi de yoktur.
Solunum sistemi hastalıkları arasında akciğerlerin zarlarının hastalıkları da önemli bir yer tutar. Genellikle akciğer zarlarına ulaşan çeşitli mikroplar “Plörlzl” denilen hastalığa neden olur. Bu hallerde bu zarların kayganlığı azalır, iki zar arasına sıvı toplanır. Solunum güçleşir. Bebeklerin ateşleri yükselir, ağız etrafında solukluk, morarma ve yüzde ıstıraplı hal izlenir. Kesin tanı çocuk hekimi tarafından röntgen yardımı ile konur. Genellikle sağıtma hastane koşullarında olasıdır.
Akciğer zarları arasına hava sızmaları da bebekler için ciddi bir durumdur. Çoğu kez ani solunum güçlüğü ve morarma ile ortaya çıkar. Bu durum bir akciğer hastalığı sırasında, ya da şiddetli öksürüklerle olabildiği gibi, aniden de ortaya çıkabilir. Burada gözden kaçmaması gereken bir durum da, solunum sisteminde aniden ortaya çıkan, öksürük, morarma, solunum güçlüklerinin açıklığa kavuşmasında vakit geçirmeden bir çocuk hekimine başvurmanın önemidir.