Hiperaktivite Bozukluğu

Toplumda genellikle hiperaktivite olarak bilinen durum aslında dikkat eksiliği ve hiperaktivite sorunudur. Kısaca DEHB olarak bilinir. Genellikle çocuklarda görülen bu tepkisellik, ender de olsa yetişkinlerde de görülebilir. Ancak yetişkin DEHB’si bazı farklı belirtiler gösterir. DEHB’li yetişkinler sosyal ilişkilerinde ve iş yerlerinde sürekli sorunlar yaşarlar, iş yaşamında sorun belirginleşebilir.

Teşhisin konulabilmesi için sorunların 7 yaşından önce de yaşanması gerekmektedir. Ancak çocuk okula başlamadan önce sorun gözden kaçabilir. Ayrıca belirtilerin evde, işte, okulda her yerde gösteriliyor olması gerekir.

3 farklı DEHB vardır: Kombine DEHB, Dikkat Bozukluğu DEHB ve Hiperaktif Dürtücü DEHB.

Dikkat Bozukluğu Belirtileri

Aşağıda listelenen sorunlardan birden fazlası dikkat bozukluğu sorunlarında belirleyici olacaktır.

 • Detaylara dikkat etmede zorluk yaşamak,

 • İşte, okulda ya da diğer aktivitelerde düşüncesiz hatalar yapmak,

 • Umursamaz tavır göstermek,

 • Karmaşık iş üretmek,

 • İlgisiz nedenlerle dikkat dağılması,

 • Başkalarını çıkardıkları sesler ile rahatsız etmek,

 • Yaptıkları hemen her işte dikkati devam ettirememek,

 • Konsantrasyon gerektiren işlerde zorluklar yaşamak, hatalar yapmak ve işi bitirememek,

 • Sürekli yeni bir işe başlayıp, bitirmeden başkasına geçmek ve bitmemiş işler arasında dolaşıp durmak,

 • Oyalanma,

 • Düzensiz çalışma alışkanlıkları,

 • Günlük işleri örneğin yemek yemeyi ya da randevuları unutmak,

 • Günlük işleri tamamlamamak,

 • Konuşmada dağınık tema karışımları,

 • Dinlememek,

 • Aklını yaptığı konuşmaya vermemek,

 • Sosyal durumlarda kurallara uymamak,

 • Sosyal detayları uygulayamamak…..

Çocuklarda Hiperaktivite Belirtileri

Hiperaktif çocuklar belirli bazı özellikler gösterirler.

 • Otururken kıpır kıpır kıpırdanmak,

 • Sürekli etrafta koşmak ya da yürümek,

 • Uygun olmayan zamanlarda koşmak, tırmanmak, yürümek,

 • Sessizce oynayamamak,

 • Sessiz kalmada zorlanmak,

 • Her zaman gitmeye hazır olmak

 • Aşırı konuşmak……

Hiperaktif Dürtücü DEHB Belirtileri

Bu tür hiperaktivitenin en belirgin özelliği reaksiyonları geciktirmede zorluk ve sabırsızlıktır. Kişi, so-rular tam olarak sorulmadan cevap vermeye meyillidir, başkasının sırasının geçmesini bekleyemez, sosyal ve iş ortamlarında düzenli olarak başkalarını engeller ve bu da sosyal sorunlara neden olur. Uygunsuz zamanlarda konuşmaya katılır, kazalara neden olur, çocuklar sonucu düşünmeden tehlikeli hareketler yaparlar. Bu belirtiler nadir olarak gençlerde ve yetişkinlerde de görülebilir.

Tüm bu belirtiler uygulanacak olan ilaç tedavisi ve bu tedaviye eşlik eden davranışsal terapi yöntemleri ile hiperaktivite bozukluğu kontrol altına alınabilir.